GDPR - Vi bryr oss om ditt personvern

Generelt om Borgermelding

Borgermelding eies og driftes av Appyard AS. Ved å bruke denne tjenesten aksepterer du vilkårene i den utformingen den til enhver tid har. Vilkårene gjelder for all bruk av tjenesten. Appyard AS forbeholder seg retten til å gjøre tillegg, endre, fornye eller forbedre informasjonen i tjenesten.

1. Personopplysningene dine og personvernet ditt

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn om deg når du bruker tjenesten Borgermelding, hvordan personopplysninger blir brukt og hvilke rettigheter du har.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg. Regelverket skal beskytte deg mot at personopplysningene dine blir misbrukt.

Vi tar personvernet ditt på høyeste alvor og behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernlovgivningen.

2. Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige for personopplysningene er Appyard AS (Org. 914413719) med adresse Storgata 1, 6993 Høyanger, Norge. Det betyr at det er Appyard AS som er ansvarlig for bruken av personopplysninger som samles inn om brukere av Borgermelding.

3. Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

3.1 Enhets-ID/Registreringsopplysninger
Borgermelding krever ingen brukerregistrering. Den eneste identifikasjonsinformasjonen vi lagrer om din installasjon, er din mobiltelefon sin unike enhets-ID.

3.2 Vi lagrer kontaktopplysninger
For å kommunisere med deg på andre måter enn gjennom appen, lagrer vi din oppgitte kontaktinformasjon, som mobiltelefonnummer og epostadresse. Dette er informasjon som er tilgjengelig via rapporter du har valgt å sende inn.

4. Hva bruker vi opplysningene til?

4.1 Sende pushmeldinger
Din enhets-ID blir lagret av tekniske årsaker og er nødvendig for å sende pushvarsler (Punkt 3.1). Den blir ikke brukt til andre formål. Det er frivillig å motta pushvarsler, og du kan når som helst endre dette fra innstillinger på din mobiltelefon. Din enhets-ID lagres for å kunne sende deg pushmeldinger når dine rapporter endrer behandlingsstatus.

4.2 Sammenligne data
Meldinger og rapporter som sendes inn, kan brukes til anonymisert analyse og statistikk. Dine personopplysninger vil ikke være en del av en slik analyse eller et slikt statistikkgrunnlag.

5. Hvem deler vi opplysninger med?

5.1 Deling med underleverandører/databehandlere
Vi deler opplysningene din kun med tredjeparter som leverer tjenester innen drift, vedlikehold eller andre tekniske løsninger til Borgermelding.

Vi kan gi anonymiserte opplysninger til tredjeparter for å sikre optimal drift av tjenesten.

5.2 Tiltak for å sikre dine rettigheter
For å sikre rettighetene dine, har vi inngått databehandleravtaler med de tredjepartene som får tilgang til dine personopplysninger. Disse tredjepartene kan ikke benytte seg av personopplysningene dine til andre formål enn de vi har avtalt med deg. Tredjeparter er på tilsvarende måte forpliktet til å inngå en databehandleravtale med sine eventuelle underleverandører.

Samtlige underleverandører av Appyard AS befinner seg innenfor EU/EØS, og er omfattet av samme regelverk som Norge.

6. Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn og retting eller sletting av personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan også be om å begrense eller motsette deg behandlingen som gjelder deg.

Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg eller utøvelse av en av dine øvrige rettigheter, kan du sende til hei@appyard.no.

Du har rett til å klage til datatilsynet hvis du mener behandlingen av personopplysningene din er i strid med personvernreglene.

7. Når sletter vi dine opplysninger?

7.1 Automatisk sletting

All informasjon om deg slettes automatisk etter 5 år.

7.2 Sletting når du ber om det
Du kan når som helst selv be om sletting av personopplysninger vi har lagret om deg.

Forespørsler om sletting kan du sende til hei@appyard.no.

8. Din sikkerhet

Vi er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til personopplysningene dine. Vi benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av personopplysninger.