Personvernerklæring Appyard Notify app v/Appyard AS og kunder/samarbeidspartnere

1. Ansvarlig databehandler

Appyard AS utvikler, drifter og behandler data i produktet Notify. Ingen sensitive eller ikke-sensitive personopplysninger samles inn. Noen andre opplysninger samles inn, for å tilby en så god som mulig tjeneste. Disse er listet opp under. Appyard AS er ansvarlig for at innsamling av personopplysninger gjennom applikasjonen foregår på en trygg og sikker måte og i samsvar med gjeldende regelverk. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger.

2. Formålet

Formålet er å tilby deg spennende tjenester og markedsføring, samt videreutvikle og forbedre våre tjenester.

Lokasjonsteknologi gir mange nye muligheter, her et par eksempel:

Når du går inn på Kulturskolen, kan du motta en melding med forestående arrangement og aktiviteter.

Du kan få informasjon som er tilpasset til det stedet du befinner deg, enten via mobilen eller via digitale markedsføringsflater som benytter samme teknologi.

3. Disse opplysningene samles inn

Enhetens applikasjonsspesifikke identifikator. Når applikasjonen installeres blir brukeren spurt om brukeren ønsker å motta push-varsler fra applikasjonen. Dersom brukeren svarer ja på dette, lagres det en identifikator i databasen, som gjør det mulig å sende push-varsler direkte til brukerens enhet. Dette er ikke en unik identifikator for brukerens enhet. Den er unik for hver enkelt applikasjon som er installert på brukerens enhet.

Installasjonstidspunkt. Tidspunktet for når applikasjonen ble installert lagres. Dette for å se om det er sammenhenger mellom tidspunkt for installasjon ved feilsøking.

Versjon av applikasjonen. Hvilken versjon av applikasjonen brukeren har lagres. Dette for å se om det er sammenhenger mellom versjon av applikasjonen ved feilsøking.

Hvilke kategorier brukeren abonnerer på. Dette lagres for å kunne sende push-varsel til brukeren når nye nyheter kommer i kategorien.

Hvilke nyheter brukeren har besvart. Dette lagres for at en bruker ikke skal kunne besvare en nyhet/spørsmål flere ganger enn èn.

Mottak av Beacon-melding. (Les avsnitt 7 for forklaring av Beacon). Dette lagres for å vise mottatte meldinger i oversikten på brukerens enhet. En melding kobles mot brukerens enhet, og ingen annen informasjon lagres.

4. Frivillig

Det er frivillig å gi fra seg alle overnevnte opplysninger, med unntak av installasjonstidspunkt og versjon av applikasjonen. Ved oppstart av applikasjonen blir bruker spurt om brukeren vil motta push-varsler, og signaler fra trådløse blåtann-sendere i nærheten av der brukeren beveger seg. Svarer brukeren ja til dette, lagres nødvendige opplysninger som forklart over, hvis brukeren svarer nei, lagres ingenting.

5. Bruk av opplysninger av tredjepart

Ingen av overnevnte opplysninger eller annen data i applikasjonen gis videre eller kan på andre måter brukes av en tredjepart.

6. Oppbevaring og sletting av data

Opplysningene lagres i en sikker database. Kobling mellom applikasjon og database er sikret og krpytert med SSL. Opplysninger som er lagret i databasen kan slettes ved forespørsel fra bruker. En slik forespørsel kan sendes til hei@appyard.no (se avsnitt 10).

7. Trådløse blåtann-sendere

Noen implementasjoner av Notify bruker såkalte Beacons for å sende relevant informasjon til enheter i nærheten. Dette er blåtann-sendere som sender ut et signal som enheter i nærheten av seg. En Beacon kan sende maksimalt opptil 200 meter når det er ingen hindringer i vegen. En bruker kan ved første oppstart av applikasjonen velge å ikke motta disse signalene. Brukeren kan også på senere tidspunkt gå til innstillinger på enheten for å skru dette av.

8. Innsyn

En bruker kan ved forespørsel få innsyn i alle sine data. En slik forespørsel kan sendes til hei@appyard.no (se avsnitt 10).

9. Endringer

Vi vil kunne gjøre endringer i personvernerklæringen. Vi vil i så fall informere brukere om dette og brukerne vil få mulighet til å slutte å bruke tjenesten. Dette dokumentet skal til enhver tid være oppdatert og de gjeldende personvernreglene.

10. Kontakt

Dersom du ønsker å kontakte oss for å få innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, må du av sikkerhetsmessige grunner sende inn en skriftlig henvendelse med signatur og kopi av legitimasjon med en redegjørelse for hvilke opplysninger du ønsker innsyn i. Henvendelser kan rettes til hei@appyard.no.

Oppplysningene sendes til din folkeregistrerte adresse.